Przejdź do stopki

                                                   

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Treść

W miesiącu grudniu 2023 roku będzie organizowane szkolenie dla osób, którym kończy się ważność uprawnień do stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Ukończenie tzw. szkolenia uzupełniającego daje uprawnienia na okres lat 5-ciu. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z pracownikiem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego -Biuro Powiatowe w Gorlicach p. Łukaszem Wiatrowskim, tel. 453057297. Osoby, które dotychczas nie posiadały uprawnień do wykonywania zabiegów ochrony roślin mogą również ukończyć szkolenie tzw. podstawowe w dniach 11-12 grudnia 2023r. - kontakt Maria Barna, tel: 453057296

Artur Baczyński - PZDR Gorlice