Przejdź do stopki

                                                   

Intensywne opady śniegu/2

Treść

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 01.12.2023 r.

PS.5520.1.262.2023

                                                                                  

 

 

wg rozdzielnika

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 322

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(142), nowosądecki(144), nowotarski(143), Nowy Sącz(124), tatrzański(143)

Ważność

 od godz. 18:00 dnia 01.12.2023 do godz. 03:00 dnia 03.12.2023

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 40 cm. Najsilniejszych opadów należy spodziewać się w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 małopolskie (5 powiatów) od 18:00/01.12 do 03:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 30-40 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 47 831 43 11,

fax. 47 831 43 19,

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Daniel Korzeń

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.