Przejdź do stopki

                                                   

UCHWAŁA NR LI/414/2023 RADY GMINY LIPINKI z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Treść