Przejdź do stopki

                                                   

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Treść

„MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH” zrealizowana z udziałem dotacji udzielonej w 2023 roku ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Gmina Lipinki w 2023 roku otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego  związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.:

 „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

  1. droga Do Żywca” (droga wewnętrzna) nr działek: 1056/3, 1064/2, 1057/3, 1062/5, 1056/5, 1057/5, 1058/1  w miejscowości Wójtowa o długości 150 mb
  2.  droga „Kusiak - Zajdel” (droga wewnętrzna) nr działek: 2347/2, 436/4, 436/6, 487/4  w miejscowości Lipinki o długości 200 mb,
  3. droga „Bednarka - Bednarskie” nr 270720 K nr działek: 126/2, 493 w miejscowości Bednarka. o długości 55 mb,
  4. droga „Ludwinówka” (droga wewnętrzna) nr działek: 509/4, 510/12, 510/14, 510/16, 517/11,  517/13, 517/15, 517/17, 517/19, 510/8, 510/10, 517/21, 519/2 w miejscowości Kryg o długości 200 mb

 

Kwota dotacji wyniosła: 97 944,00 PLN, co stanowiło 42 % ostatecznej wartości inwestycji.

Wartość inwestycji to: 231 292,18 PLN

W ramach inwestycji zmodernizowano odcinki dróg o łącznej długości: 0,605 km

Inwestycja została zrealizowana w okresie od lipca do sierpnia 2023 r.

W zakres modernizacji weszły: stabilizacja podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej i z kruszyw łamanych oraz odtworzenie poboczy.

MAPA PREZENTUJĄCA WYKONANE ZADANIA w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych jest dostępna pod linkiem: 

https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze