Przejdź do stopki

                                                   

INFORMACJA o przyznanym stypendium sportowym w 2024 roku

Treść

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023 r. poz. 2048 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, po zapoznaniu z opinią Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 178/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 14 grudnia 2023 roku -

 

Wójt Gminy Lipinki

 

informuje, że na 2024 rok przyznano stypendium sportowe dla Pauliny Kicilińskiej – zawodniczce Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Lipinkach, w wysokości 5.000 zł w 12 ratach.

 

 

                                                     Wójt

                                                                                         mgr inż. Czesław Rakoczy