Przejdź do stopki

                                                   

Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu

Treść

Lipinki, dnia 16 stycznia 2024 r. 

ROA.423.1.2024

                                    

Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu

W związku z przeprowadzonym pierwszym etapem konkursu ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada  2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988) oraz Zarządzenia Nr 1/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 3 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,  po dokonaniu przez Komisję Konkursową formalnej i merytorycznej oceny ofert zgłoszonych do konkursu, wstępnie przyznaję następującym klubom sportowym - dotacje na wykonanie zadania związanego z realizacją zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Gminy Lipinki w roku 2024:

 

  • Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,WÓJTOWA” w Wójtowej kwotę 25.000 zł
  • Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAFTA” w Krygu kwotę 25.000 zł
  • Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,LIPINKI” w Lipinkach kwotę 25.000 zł 

 

 

W celu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, zobowiązuję w. w. kluby sportowe do przedłożenia w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 15.30 ostatecznej treści projektów z uwzględnieniem kwot przyznanych w pierwszym etapie konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  • ULKS „LIPINKI” w Lipinkach
  • LKS „WÓJTOWA” w Wójtowej
  • LKS „NAFTA” w Krygu
  • a. a

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy