Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Lipinki z 22 stycznia 2024r.w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Treść

Zarządzenie Nr 9/2024

Wójta Gminy Lipinki

z dnia 22 stycznia 2024r.

 

w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2024.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

§ 1

Ogłasza się ostateczny wynik konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych

na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2024.

 

§ 2

W wyniku przeprowadzonego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki wybrano trzy projekty:

 

 1. projekt Ludowego Klubu Sportowego „NAFTA” Kryg w Krygu

-adres: 38-304 Kryg, Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu

-nazwa projektu: Dofinansowanie działalności sportowej LKS NAFTA Kryg w roku 2024.

Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej.

-opis przedsięwzięcia:

 1. rozgrywki piłki nożnej o Mistrzostwo „A” – klasy seniorów organizowane przez Podokręg Piłki Nożnej w Gorlicach,
 2. szkolenia treningowe oraz rozgrywki sportowe,
 3. treningi piłki nożnej prowadzone przez trenera /instruktora piłki nożnej,
 4. uczestnictwo w turniejach piłkarskich: Puchar Polski, Turniej Małego Pola, Halowa Liga Futsal i inne

-całkowity koszt projektu: 25.500,00 zł

-kwota dotacji: 25.000,00 zł

-uzasadnienie przyjęcia: projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988)

 1. projekt Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „LIPINKI” w Lipinkach

- adres: 38-305 Lipinki 48

- nazwa projektu: Rozwój Sportu w Gminie Lipinki.

-opis przedsięwzięcia:

 1. szkolenie zawodników w dwóch sekcjach sportowych: lekkiej atletyki i szachów w różnych kategoriach wiekowych,
 2. prowadzenie zajęć sportowych,
 3. udział w obozach sportowych kadry Województwa Małopolskiego i obozach organizowanych przez klub,
 4. udział w zawodach sportowych przygotowujących do zawodów rangi mistrzowskiej - mitingi lekkoatletyczne, biegi przełajowe, biegi uliczne, turnieje szachowe
 5. zawody rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Województwa, Mistrzostwa Makroregionu, Mistrzostwa Polski w LA i Biegach Przełajowych, V Liga Juniorów w Szachach)
 6. organizacja zawodów sportowych na terenie Gminy Lipinki w różnych dyscyplinach sportowych: lekka atletyka, biegi przełajowe, biegi uliczne, szachy.

-całkowity koszt projektu: 26.000,00 zł

-kwota dotacji: 25.000,00 zł

-uzasadnienie przyjęcia: projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988)

 1. projekt Ludowego Klubu Sportowego „WÓJTOWA” w Wójtowej

-adres: 38-305 Lipinki, Wójtowa

-nazwa projektu: Wniosek o wsparcie finansowe ze środków budżetu Gminy Lipinki.

 1. prowadzenie drużyny piłkarskiej seniorów w klasie „A”,
 2. treningi piłkarskie,
 3. organizacja meczy – wyjazdy na spotkania/rozgrywki/mecze w ramach rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej MZPN PPN Gorlice – spotkania w rundzie wiosennej i jesiennej 2024r.
 4. udział w turniejach halowych i na otwartej przestrzeni.

-całkowity koszt projektu: 27.000,00 zł

-kwota dotacji 25.000,00 zł

-uzasadnienie przyjęcia: projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988)

 

Na realizację projektów Gmina Lipinki przeznacza kwotę: 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

 

Brak projektów odrzuconych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy