Przejdź do stopki

                                                   

Dodatek osłonowy - 2024

Treść

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 r.

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipinkach lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Więcej informacji strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach