Przejdź do stopki

                                                   

Apel do mieszkańców gminy Lipinki

Treść

 

Urząd Gminy Lipinki zwraca się do mieszkańców z apelem:

  1. o segregowanie odpadów komunalnych oraz naklejanie etykiet na worki z odpadami.  Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę i jej mieszkańców oraz daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     
  2. do wszystkich użytkowników kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lipinki, a w szczególności do mieszkańców wsi Kryg i Wójtowej  aby nie wrzucali do sieci kanalizacyjnej zanieczyszczeń stałych takich jak nierozpuszczalne chusteczki nawilżające, waciki, artykuły higieny osobistej, pieluchy jednorazowe, patyczki do czyszczenia uszu, części odzieży  itp. W ostatnim czasie notujemy zwiększoną ilość awarii związanych z takimi incydentami   i duże zanieczyszczenie odpadami, które nie powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej. Powoduje to zapychanie się kanalizacji i przepompowni, a w konsekwencji uszkadza pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni, zalewanie ściekami piwnic i toalet, które są usytuowane na terenach najniżej położonych. Pamiętajmy, że nasze  nieprawidłowe działanie przełoży się na wyższe opłaty dla odbiorców - użytkowników kanalizacji.