Przejdź do stopki

                                                   

Bezpłatny transport w dniu wyborów 30 czerwca 2024r.

Treść

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipinki zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

 

  1. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

 

  1. lokalu wyborczego do  miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”

 

Wyborcy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, mogą podróżować z opiekunem.

Zgłoszenia można dokonać poprzez jedną z poniższych form:

 

  1. pisemnie - Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53
  2. ustnie ( w tym telefonicznie) – Urząd Gminy Lipinki pok. Nr.5 lub 13 4477021 w.46                w godz. od 7.30 do 15.00
  3. w formie elektronicznej – urzad@gminalipinki.pl

 

            Zgłoszenia  będą przyjmowane najpóźniej do dnia 17 czerwca 2024r. (poniedziałek)

 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godz. transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (27 czerwca 2024r.). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.