Przejdź do stopki

                                                   

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA w KRYGU

Treść

W dniu 19 czerwca 2024 r. odbył się  konkurs  w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu.
W wyniku postępowania  konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu został wybrany Pan Dariusz Jodłowski.

W dniu 1 lipca 2024 r. Wójt Gminy Lipinki Pan Bogdan Czeluśniak wręczył Panu Dariuszowi Jodłowskiemu akt powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu.

Zdjęcia