Przejdź do stopki

                                                   

Magazyny energii - prezentacja ze spotkań informacyjnych

Treść

W związku z odbytymi spotkaniami informacyjnymi, informuję że:

- udział w projekcie wymaga ponownego potwierdzenia uczestnictwa, wstępne ankiety składane do urzędu nie będą brane pod uwagę, należy ponownie złożyć potwierdzenie udziału w Urzędzie Gminy Lipinki  pok. 14, w terminie do 05 lipca 2024 r. tj. piątek do godz. 12:00.

- potwierdzenie udziału w projekcie będzie wiązało się z wyrażeniem zgody na wizję lokalną w budynku w celu sporządzenia dokumentacji technicznej i potwierdzenia spełnienia warunków technicznych do montażu magazynu energii, koszt wizji lokalnej pokrywa mieszkaniec tj. kwota ok. 200-500 zł,

- z projektu wykluczone są budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza bez względu na to czy w budynku faktycznie jest prowadzona czy tylko jest zarejestrowana jako siedziba firmy za wyjątkiem posiadania 2 odrębnych liczników energetycznych.

- W ramach niniejszego projektu odstąpiono od pozyskania środków na zbiorniki do magazynowania ciepłej wody.

 Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w prezentacji ze spotkania roboczego.