Przejdź do stopki

                                                   

Komunikat dla mieszkańców deklarujących udział w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii

Treść

Szanowni Państwo,

 

W związku z planowanym złożeniem przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej wniosku do naboru dotyczącego MAGAZYNÓW ENERGII (Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, Typ projektu A. Magazyny energii – FEM 2021-2027) informujemy, że została wyłoniona firma, która przygotuje dokumentację aplikacyjną do w/w konkursu oraz przeprowadzi wizje techniczne u mieszkańców deklarujących udział w projekcie. Jest to firma AdMat-Eko Energia Odnawialna, ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica. Przed wejściem audytorów na wizje techniczne odbędzie się podpisywanie umów z mieszkańcami i wpłata należności za wizję oraz opracowanie indywidualnej analizy profilu zużycia energii – w kwocie 300,00 zł brutto od jednej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku możliwości technicznej montażu urządzenia podczas wizji lokalnej zostanie podpisany protokół  rezygnacji technicznej, a wpłacone przez mieszkańca wynagrodzenie pomniejszone o kwotę 50,00 zł brutto zostanie zwrócone mieszkańcowi na jego wniosek na wskazane konto bankowe. Zwrot pieniędzy możliwy będzie wyłącznie w momencie zwrotu oryginału paragonu fiskalnego w terminie 3 tygodni od daty podpisania protokołu rezygnacji technicznej. Podpisywanie umów (które jest niezbędne do udziału mieszkańca w projekcie) będzie miało miejsce w dniach 11 i 12 lipca br. (czwartek – piątek) w Gorlicach, ul. Jagiełły 5 (budynek „Sokoła” – dawne Kino „Wiarus”) – wejście główne od strony ul. Jagiełły w następujących godzinach:

- czwartek 11 lipca 2024 r. – od godz. 9:00 do godz. 20:00

- piątek 12 lipca 2024 r. – od godz. 9:00 do godz. 17:00

Płatności za wizję można dokonać gotówką oraz kartą płatniczą.

Jednocześnie informujemy, że wizje techniczne odbywać się będą w dniach 12 – 18 lipca br. (piątek – czwartek) w terminach uzgodnionych bezpośrednio z przedstawicielami firmy AdMat-Eko Energia Odnawialna. Wizyty będą umawiane SMSowo lub telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.