Rozbudowa, przebudowa budynku remizy w Bednarce

 Gmina Lipinki otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa budynku remizy w Bednarce”

Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Beskid Gorlicki
Projekt jest współfinansowany w wysokości 63,63 %  poniesionych kosztów kwalifikowanych,  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020,  działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Celem operacji jest  ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego,  tworzenie warunków do kultywowania lokalnych tradycji poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Remizy w Bednarce.
 Projekt obejmuje ostatni etap prac rozbudowy, nadbudowy budynku remizy w Bednarce,  w części ogólnoużytkowej budynku.
Przebudowa obejmuje:
- rozebranie ścian i ścianek celem dostosowania układu komunikacji do obowiązujących norm,
- wykonanie nowych posadzek ze wzmocnieniem belkami stalowymi, z izolacją w pomieszczeniu klubu i bilardowym,
- malowanie ścian i sufitów z uzupełnieniem tynków w sali klubowej oraz bilardowej
 W budynku tym odbywać będą się spotkania mieszkańców i imprezy kulturalne mające na celu kultywowanie tradycji lokalnych. Ponadto budynek będzie wykorzystywany przez młodzież i dzieci korzystającą z Klubu Młodzieży, który mieści się w tym budynku. Z obiektu będzie korzystać również Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bednarka, którego działania mają na celu poprawę zaangażowania, integracji międzypokoleniowej   i aktywizacji społecznej oraz strażacy ochotnicy straży pożarnej w Bednarce, będą spotykać się na szkoleniach, naradach, spotkaniach integracyjnych i organizacyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi 55 000,0 zł., uzyskano dofinansowanie w wysokości 25 661,00 zł.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.