Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum wsi Lipinki w obrębie szkoły i obiektów sportowych

Gmina Lipinki otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania pn:  „”Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum wsi Lipinki w obrębie szkoły i obiektów sportowych 
Projekt jest współfinansowany w wysokości 63,63 %  poniesionych kosztów kwalifikowanych,  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020,  operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”  w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
Celem operacji jest poprawa ukształtowania przestrzeni publicznej i komunikacji w centrum wsi Lipinki poprzez przebudowę układu komunikacyjnego w centrum wsi Lipinki w obrębie szkoły i obiektów sportowych wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej polegającej na budowie i przebudowie chodnika wraz z przebudową zjazdów publicznych i budową stanowiska kiss& ride, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników. 
Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni komunikacyjnej  w centrum wsi Lipinki, w obrębie Szkoły Podstawowej i obiektów sportowych tj.
- wykonanie parkingu
-  wewnętrznych dróg dojazdowych
-  chodników
- stanowisko postojowe „kiss & ride” przy drodze powiatowej
- drogę do urządzeń sportowych z kostki brukowej o dł. 75 m.
- nowe ogrodzenie
- pochylnię przy budynku  
- oświetlenie hybrydowe przestrzeni
- przebudowę instalacji sanitarnych i gazowych
 
Całkowita wartość projektu opiewa za kwotę 565.907,75 zł. w tym dofinansowanie 326.037 zł.  
  Realizacja inwestycji przewidziana została na rok 2019. 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.