Tworzenie centrum rekreacji w sołectwie Bednarskie poprzez budowę placu zabaw, siłowni oraz zakup wyposażenia Klubu Młodzieży

Gmina Lipinki otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania pn: „Tworzenie centrum rekreacji w sołectwie Bednarskie poprzez budowę placu zabaw, siłowni oraz zakup wyposażenia Klubu Młodzieży”

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność  Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Beskid Gorlicki
Projekt jest współfinansowany w wysokości 62,31%  poniesionych kosztów kwalifikowanych,  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020,  działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Celem operacji jest   poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez tworzenie nowej infrastruktury turystycznej, która przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. 
 W ramach projektu zostanie wykonany plac zabaw wraz z drobnym wyposażeniem, siłownia zewnętrzna składająca się z trenażera klatki piersiowej ,  wioślarza podwójnego oraz wyposażenie Klubu Młodzieży w stół piłkarski świetlicowy, rekreacyjny stół do air hockeya, laptopy -3sztuki wraz z grami edukacyjnymi oraz oprogramowaniem biurowym office dla edukacji.
Plac zabaw wyposażony zostanie w urządzenia zabawowe łatwo dostępne tj. zestaw zabawowy, bujak sprężynowy, huśtawkę podwójną, linarium, bramki z siatką, oraz drobne wyposażenie tj. ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery. Obiekty te znajdują się na sąsiednich działkach i w związku z tym będą tworzyły kompleksowe miejsce rekreacji dla mieszkańców oraz dzieci i młodzieży.
Plac zabaw i siłownia będą miały charakter ogólnodostępny i niekomercyjny.
 
Całkowita wartość projektu wynosi  50 376,55 zł., uzyskano dofinansowanie w wysokości 31 389,00 zł.  zł.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.