HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2021 rok

  HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki przeprowadzona będzie w 2021 roku  wg  harmonogramu:

 

   

   Miesiąc

Odpady

segregowane

 

(dzień miesiąca)

Odpady

niesegregowane

 

(dzień miesiąca)

Odpady BIO

 

 

 

 (dzień miesiąca)

 

 

Odpady wielko gabarytowe

Godziny

wystawiania odpadów

 

 

od-do

 

Styczeń

18

19

20

 

 

    

 

 

 

 

 

     16.07

 

 

 

 

 

6:00

6:30   

 

Luty

15

2,  16

17

 

Marzec

15

2, 16, 30

17

 

Kwiecień

12

13, 27

14, 28

 

Maj

24

11, 25

12, 26

 

Czerwiec

21

8,  22

9,  23

 

Lipiec

19

6,  20

7,  21

 

Sierpień

16

3, 17, 31

4, 18

 

Wrzesień

13

14,  28

1, 15,  29

 

Październik

11

12, 26

13, 27

 

Listopad

22

9, 23

24

 

Grudzień

20

7, 21

22

 

     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

 

Mieści się przy Oczyszczalni Ścieków w Wójtowej

Godziny otwarcia:

- środa   13.00-17.00

- sobota 9.00 – 13.00

Do punktu można oddawać odpady takie jak: metale, plastiki, papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, budowlane (do 0,5 t/os/rok), przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony (do 4szt/os/rok), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, zimny popiół, odpady biodegradowalne (w przypadku braku kompostowania odpadów we własnym zakresie)

 

W PSZOK-U NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZMIESZANE