Przejdź do stopki

                                                   

Parafia pw. NMP Królowej Polski w Krygu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą „Modernizacja dachu oraz czyszczenie elewacji na budynku Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu”.

Treść

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja dachu oraz czyszczenie elewacji na budynku Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr promesy Edycja2RPOZ/2023/5714/PolskiLad.

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających za zadanie zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji polegających na: czyszczeniu i malowaniu pokrycia dachowego, czyszczeniu elewacji kościoła, naprawie gzymsu na wieży kościelnej, wymianie części więźby dachowej oraz wymianie rynien.